Lapak Pekon

Keripik Pisang

Rp. 12.000,00

Rp. 10.000,00

Keripik pisang renyah

MUHAMMAD ZAKIUDIN

APBD Pekon

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 30,000,000Rp. 20,000,000
66.67%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 45,000,000Rp. 30,000,000
66.67%

PEMBIAYAAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 15,000,000
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 10,000,000
66.67%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 10,000,000
66.67%

APBDes 2022 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 10,000,000
66.67%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 10,000,000
66.67%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 15,000,000Rp. 10,000,000
66.67%